Xổ số trực tuyến chính thức nhóm

Xổ số trực tuyến chính thức nhóm

Connect target timeout – connect timeout, proxyIP: 61.149.211.227, entranceIP: 27.152.28.189:20010, target: Sg. Baihere.cn :3000, xổ số mô tả nhóm

Nhóm xổ số là một nhóm xã hội tập hợp người chơi xổ số thông qua Internet, chủ yếu là cung cấp các dịch vụ như trao đổi xổ số, hướng dẫn cá cược, chia sẻ các giải thưởng. Xổ số này chính thức được thành lập, được thiết kế để cung cấp một nền tảng giao tiếp an toàn, công bằng và minh bạch cho người chơi xổ số, cùng nhau thảo luận các kỹ năng cá cược xổ số, chia sẻ niềm vui chiến thắng.

2, xổ số quy tắc

2. cấm sâu nước độc hại, không phát hành nội dung không liên quan đến xổ số.

3. nghiêm cấm sử dụng bất kỳ hình thức nào của phần mềm độc hại hoặc phương tiện, bao gồm nhưng không giới hạn màn hình chải, tấn công cá nhân và hành vi khác.

4. nghiêm cấm sử dụng nhóm này cho bất kỳ hình thức đánh bạc.

5. xin vui lòng tôn trọng quyền riêng tư và quyền lợi của người khác, không được tiết lộ hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác thông tin.

3, xổ số nhóm hoạt động

2. không thường xuyên tổ chức các hoạt động xổ số trong nhóm, cùng nhau tăng cơ hội chiến thắng.

3. tổ chức các hoạt động trao đổi giữa các nhóm để nâng cao tình bạn và hợp tác giữa bạn bè.

4. thiết lập kiến thức xổ số kiến thức, nâng cao nhận thức xổ số của bạn bè.

4, quản lý xổ số\n1. một số quản trị viên nhóm, chịu trách nhiệm về việc duy trì trật tự trong nhóm và giám sát việc thực hiện các quy định nhóm.

2. các quản trị viên có quyền để các thành viên vi phạm quy tắc nhóm cảnh báo, cấm nói, đá ra.

3. người quản lý nên duy trì thái độ quản lý công bằng, công khai và công bằng, không thiên vị hay lạm dụng quyền hành.

5, xổ số nhóm trao đổi

1. khuyến khích các nhóm bạn tích cực phát biểu, trao đổi ý tưởng, cùng nhau cải thiện các mức độ cá cược xổ số.

2. đề nghị sử dụng ngôn ngữ lịch sự để duy trì bầu không khí tốt.

3. chào mừng bạn bè chia sẻ kinh nghiệm cá cược xổ số, kinh nghiệm chiến thắng và thông tin tích cực, chia sẻ niềm vui.

4. tôn trọng ý kiến và quan điểm của người khác, không tấn công hoặc nhạo báng người khác.